Sa circadora e su circadori

 

Simona Axana tenit 28 annus e bivit in Biddesatu e in Casteddu. S’est dipromada in sa scola po su turismu de Bidd’‘e Putzu e in su 2008 s’est laureada in s’Universidadi de Casteddu a obradora curturali po su turismu, cun sa tesi Il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna e le prospettive di sviluppo turistiche tra Villasalto e il Gerrei.

At traballau in posadas de Casteddu, S’Alighera, Rimini e in agentzias de turismu e de biaxus de Murera e de Cuartu. A bo(r)tas fait sa guida turìstiga in su Museu de sa Mina de Su Suèrgiu in Biddesatu.

In su 2008 at fatu s’Ofìciu de sa Lìngua Sarda de su Comunu de Biddesatu (www.biddesartubilingua.it). Scit su Sadru, s’Italianu, s’Ingresu, su Francesu e su Spanniolu.

Custu Sa mina de Su Suèrgiu in Biddesatu est su segundu libru suu.

 

 

Amos Cardia tenit 35 annus e bivit in Sìnnia.

In su 2002 s’est laureau in s’Universidadi de Casteddu cun sa tesi Lingua e politica in Sardegna dal 1720 al 1848. Inguni e totu, agoa at fatu su master Approcci interdisciplinari nella didattica del Sardo.

De su 2000 est traballendi imparendi su Sadru, cordinendi progetus curturalis e fendi s’Ofìtziu de sa Lìngua Sarda in medas scolas e Comunus de Sardìnnia, cumenti Biddaramosa, Biddaspitziosa, Biddesartu, Brucei, Dèxim’‘e Putzu, Frùmini Majori, Genuri, Gèsigu, Nuràminis, Pramantellu, Santadi, Santu Sperau, Serrenti, Setzu, Sìnnia, s’Unioni de is Comunus de Partiolla e de Campidanu ‘e Bàscius. Cun medas de custus est sighendi a traballai.

Scit beni su Sadru e s’Italianu e mali s’Ingresu e su Spanniolu.

Custu Sa mina de Su Suèrgiu in Biddesatu est su de doxi librus suus.


Sa mina de Su Suèrgiu in Biddesatu
Progetu "Sa mina de Su Suèrgiu in Biddesatu". Comunu de Biddesatu e Provìncia de Casteddu. Lei arregionali 26/97 - art. 13.