Sa ‘ia de is minadoris

Sa ‘ia de is minadoris est unu tretu de sa(r)tu chi fiant is armungesus po andai a sa mina. Cumentzat in Armùngia e totu (acanta de su chi imoi est su campu po giogai) e fiat a passai a pei sceti.

Caminendi a lestru is minadoris (òminis e fèminas) arribànt in coranta minutus, moviant a chitzi e passànt in mesu de o(r)tus e bìngias. 

Imoi custu caminu est bellu po caminai a pei o a bicicreta de monti, candu est beni limpiau. Difatis is matas e is tupas crescint a lestru meda e ddu tupant dònnia annu de prus, po cussu tocat a ddu atendi po ddu fai essi sempri bellu.

 


Sa mina de Su Suèrgiu in Biddesatu
Progetu "Sa mina de Su Suèrgiu in Biddesatu". Comunu de Biddesatu e Provìncia de Casteddu. Lei arregionali 26/97 - art. 13.